Malmös enda osteopat
I Maria Petterssons händer lägger patienter sina spända nackar, spänningsvärk, stelhet och matsmältningsbesvär.
Med osteopatens speciella teknik återfinner kroppen efter behandling dess ursprungliga balans och harmoni.
Utgångspunkten är att människan strävar efter hälsa och har all inneboende förmåga att kunna läka sig själv. Maria Pettersson, som startade sitt företag 1998, är en mycket öppen och tillmötesgående person och brinner verkligen för sitt arbete.
För att bli diplomerad osteopat genomgår man en femårig utbildning vid Skandinaviska Osteopatskolan i Göteborg. I utbildningen ingår samma studier i grundmedicin som på läkarlinjen samt anatomi, fysiologi, teori och praktik.
- Jag har även fördjupade kunskaper i kraniell balansering (en teknik inom osteopatin), kinesiologi, bindvävsmassage och fysioterapi och varit yrkesverksam sedan 1990.

Stressrelaterade sjukdomar
Första behandlingen inleds alltid med att patienten får berätta om sin medicinska historia. Det är mycket viktigt att det kartläggs på ett bra sätt. Efter det görs rörelse- och funktionstester för att kolla patientens hållning och sätt att röra sig.
- Många åkommor är hållnings- eller stressrelaterade vilket leder till spända muskler och att organismen inte fungerar som den ska, säger Maria Pettersson. Många skador kan avhjälpas med osteopati, tex. Wiplashskador som här behandlas med stor framgång.
Det finns dock åkommor de inte får behandla som t.ex. diskbråck och cancer.
Osteopatin är den äldsta formen av manuell medicin och grundades 1874 av Andrew Taylor Still. I den osteopatisk behandlingen tar man hänsyn till nervsystemet, blodcirkulationen, den endokrina körtlarna och de lymfatiska systemen. Inom osteopatin menar man att patientens sjukdomshistoria och fysiska trauma sätter sig i kroppens struktur. Osteopaten ser och känner vad den enskilda patienten har för grundförutsättningar och genom att följa patientens rörelsemönster och känna var spänningen sitter, får terapeuten vetskap om tillståndet och var patienten har sina starka respektive svaga punkter. En osteopat fungerar i Sverige som en alternativ läkare medan yrkeskåren i Storbritannien fick sitt definitiva erkännande 1993.
Maria är ensam osteopat i Malmö. En behandling hos henne varar ungefär en timma och kostar 350 kronor.
- Jag funderar på att utarbeta företagspaket, säger Maria, som gärna vill utveckla ett samarbete med sjukhus och läkare. Allt hänger ihop.

Osteopatkliniken Maria

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 040-23 78 40
Fax: 040-94 47 28

Adress:
Osteopatkliniken Maria
Regementsgatan 14
21142 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN